ชื่อผู้ใช้ :  
     
 
รหัสผ่าน :  
     


กรุณากรอกข้อความตามที่เห็นดังรูปด้านบน
 
 
 
หมายเหตุ
  - นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ ตั้งแต่รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 54xxxx เป็นต้นไป
  - หากพบปัญหาในการเข้าใช้ระบบกรุณาติดต่อที่ ศูนย์สารสนเทศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อาคาร 1 ชั้น 2
  - ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของนักศึกษา กำหนดให้ใช้ ดังนี้
                 ชื่อผู้ใช้ : กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา 6 หลัก
                 รหัสผ่าน : กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก