top
logo


Home

    

 

 

 

          สำหรับ คอมพิวเตอร์ โนตบุ๊ค และ PC ทั้ง อาจารย์ และนักศึกษา หากมีปัญหาสามารถนำมารับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์สารสนเทศ หากต้องการซ่อม หรือ ลงโปรแกรม วินโดว์ ใหม่ ต้องเขียนแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม (ขอได้ที่ ศูนย์สารสนเทศ) เพื่อชี้แจงอาการต่างๆ ของเครื่อง ทางศูนย์ฯ จึงจะดำเนินการซ่อมได้ ภายในระยะเวลา 1-2 หรือ 3 วันแล้วแต่อาการของเครื่อง 
  

 *หากมีปัญหาต้องซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ใหม่ ทางศูนย์สารสนเทศจะติดต่อไปยังเจ้าของเครื่องให้ทราบก่อน  

 


bottom

Information Technology Center
ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา