top
logo


Home ความพึงพอใจ การให้บริการของศูนย์ฯ
ความพึงพอใจ การให้บริการของศูนย์ฯ

ความพึงพอใจ การให้บริการของศูนย์ฯ
ดีเยียม
69  71.1%
น้อย
11  11.3%
ปานกลาง
6  6.2%
ดี
6  6.2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  97
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2019 เวลา 03:04 น.


bottom

Information Technology Center
ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา