top
logo


Home ความพึงพอใจ การให้บริการของศูนย์ฯ
ความพึงพอใจ การให้บริการของศูนย์ฯ

ความพึงพอใจ การให้บริการของศูนย์ฯ
ดีเยียม
73  71.6%
น้อย
12  11.8%
ปานกลาง
6  5.9%
ดี
6  5.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  102
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2024 เวลา 06:50 น.


bottom

Information Technology Center
ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา