top
logo


Home ความพึงพอใจ การให้บริการของศูนย์ฯ
ความพึงพอใจ การให้บริการของศูนย์ฯ

ความพึงพอใจ การให้บริการของศูนย์ฯ
ดีเยียม
73  72.3%
น้อย
11  10.9%
ปานกลาง
6  5.9%
ดี
6  5.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  101
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2023 เวลา 07:58 น.


bottom

Information Technology Center
ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา