สำนักส่งเสริมวิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการ

ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่ สำนักส่งเสริมวิชาการ

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : academic@cpu.ac.th

Home