ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

               สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานสังกัดอยู่ในฝ่ายวิชาการตามการโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ซึ่งได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา มีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการประสานงาน ให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอน และงานด้านวิชาการอื่น ๆ
        
               สำนักวิชาการ ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารเรียน 1  (อาคารคณะบริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เลขที่ 13/1  หมู่ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์ 60240   โทรศัพท์ 0-5633-4236 ต่อ 88-217 

0-56

 

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : academic@cpu.ac.th

Homeประวัติความเป็นมา