ประวัติความเป็นมา

สำนักงานบริหารจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยในปี  พ.ศ.2541 โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารงานด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัยด้านสาธารณูปโภค ด้านยานพาหนะ ซึ่งประกอบด้วย  กลุ่มงานทั้งหมด  4  กลุ่มงาน  ประกอบด้วยงาน  15  งาน

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : administer@cpu.ac.th

Homeประวัติความเป็นมา