ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์คิวงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
  • 4 สิงงหาคม 2560 การแสดงพิธีปิดนครสวรรค์พลบดีเกมส์
  • 18 สิงงหาคม 2560 งานวงดนตรีฯ งานเฉลิมฉลองการเสด็จประพาสต้น อบต.บ้านแดน
  • 19 สิงหาคม 2560 KTIS GAMES 60

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : art_culture@cpu.ac.th

Home