ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาก่อตั้งขึ้นโดย คุณพ่อจรูญ คุณแม่หทัย  ศิริวิริยะกุล และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือวิริยาลัย ร่วมกับคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัทธุรกิจในเครือกว่า 20 บริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ทั้งในวงงานราชการและธุรกิจเอกชน และนักวิชาการระดับชาติ เพื่อสนองความศรัทธาของชุมชนและความปรารถนาของท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่าชาววิริยาลัย ตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วภูมิภาคในการสืบสานสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบ จากรากฐานเดิม ในการผลิตทรัพยากรบุคคลระดับอนุปริญญา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษากว่า 4,500 คน และเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในอาณาจักรวิริยาลัย - เมืองมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาในบริเวณใกล้เคียงวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

                คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเปิดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน แบ่งเป็น 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : comm.arts@cpu.ac.th

Home