วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ติดต่อเรา

สำนักวิจัยและพัฒนา
13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5633-4236, 0-5633-4714
โทรสาร : 0-5633-4719
E-mail : chaopraya@cpu.ac.th

Home