สาขาวิชานิติศาสตร์ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่คณะนิติศาสตร์

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : law@cpu.ac.th

Home