สำนักอธิการบดี

 

 >>> ประมวลภาพกิจกรรมแปรอักษร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


พิธีสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้


โครงการทัศนศึกษา เจ้าพระยา-วิริยาลัย สู่สากลโลก
ครั้งที่ 6 ณ ประเทศมาเลเซีย


ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที่ 16


โครงการทัศนศึกษา เจ้าพระยา-วิริยาลัย สู่สากลโลก
ครั้งที่ 5 ณ ประเทศกัมพูชา


MOU Singing Ceremon Between
University of South-East Asia, Cambodia And Chaopraya University, Thailand


งานครบรอบสถาปนามหาวิทยาเจ้าพระยาปีที่ 15


MOU Signing Between Chaopraya University,
Thailand And Hue Industrial College, Vietnam

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : president@cpu.ac.th

Home