อยู่ / แผนที่  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  จ.นครสวรรค์

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
13/1 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด 
อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ 0-5624-5501 , 0-5624-5502 โทรสาร 0-5624-5499

 

แผนที่เส้นทางมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา