ทำเนียบศิษย์เก่า - หน้า 5

ดัชนีบทความ
ทำเนียบศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
ทุกหน้า

รายนามผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2545

1.   นายกมลสันต์   ถมอินทร์

115-119   ถ. เทศา   ต. ในเมือง   อ. เมืองฯ  จ. กำแพงเพชร   62000

โทร. 055-712594

 

2.   นางสาวกันจนา   มีเกาะ

560 ม.1 ต. พระธาตุผาแดง   อ. แม่สอด จ. ตาก   63110

โทร.  089-9596469

 

3.   พระมหาขวัญรัก   เกสรบัว

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ต. ในเมือง  อ. เมืองฯ   จ .พิษณุโลก   65000

โทร. 055-259414

 

4.   พระครุปลัดจันดี   วิเศษ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ต. ในเมือง  อ. เมืองฯ  จ. พิษณุโลก  65000

โทร.  055-244635

 

5.   นายดาบตำรวจจำรัส   ปานฟัก

1/8 ม.1   ต. หนองนมวัว   อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์   60150

โทร . 056-209215

 

6.   พระปลัดชัยณรงค์   ปัญญาวชิโร (ฉิมแย้ม)

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ต. ในเมือง  จ. พิษณุโลก  65000

โทร.  081-8862642

 

7.   พระมหาธีรเดช   โพธิ์ทอง

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต.ในเมือง   อ. เมืองฯ   จ. พิษณุโลก   65000

โทร.  081-0427182

 

8.   นายปกรณ์   สุดโต

64/1   ถ. หัสนัย   ต. ตาคลี   อ. ตาคลี   จ. นครสรรค์  60140

โทร. 056-315556

 

9.   นายปริญญา   ปั้นงาม

65/92  หมู่บ้านชากังราวปาร์ควิล   ต. ในเมือง  อ.เมือง จ. นครสวรรค์ 62000

โทร . 055-721068

 

10.       นางสาวปริม   ปาหลวง

64 เกาะแขก 1 ต.ในเมือง   อ. เมืองฯ   จ. กำแพงเพชร   62000

โทร . 055-716671

 

11.       นายวันชัย   เมฆจันทึก

193 ม.11 ต. หนองปลิง อ. เมืองฯ   จ. กำแพงเพชร   62000

โทร.  055-717849

 

12.       นางสาววิภา   ไล้ทอง

173/4 ม.11   ต. ลัดหลวง   อ.พระประแดง   จ. สมุทรปราการ 10130

โทร.   02-8190671

 

13.       สิบตำรวจเอกวิโรจน์   ทับแจง

31/1   ถนนประสานมิตร   อ. เมืองฯ   จ. กำแพงเพชร   62000

โทร . 081-9531931

 

14.       พระมหาวิไลศักดิ์   หงส์ศรี

วัดโบสถ์ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี   จ.สิงห์บุรี    16110

โทร. 036-582005

 

 

 

15.       นายศรายุทธ   ศรีภูมิพฤกษ์

บ้านพักข้าราชการ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 1

ถ.พระพุทธบาท-โคกตูม   ม.2   ต.โคกตูม  อ.  เมืองฯ   จ. ลพบุรี    15210

โทร . 081-3654662

 

16.       นายศักดิ์     พานา

81   ม.13 ต. บ้านผือ    อ.บ้านผือ    จ. อุดรธานี    41160

โทร.  034-311804

 

17.       ร้อยตำรวจโทสนธยา   ตรีเพ็ชร์

97/1 ม.3   ต. ท่าราบ   อ .เมืองฯ   จ. ราชบุรี    70000

โทร.  034-311804

 

18.       นายสนั่น   พิลึก

235/2   ม.6   ต.ลานกระบือ   อ. ลานกระบือ   จ. กำแพงเพชร         62170

โทร.  055-731412

 

19.       นายสุรพล      พวงมาลี

ก 79/2  ถนนสวรรค์วิถี  ต .ปากน้ำโพ   อ.เมืองฯ    จ .นครสวรรค์   60000

โทร. 089-7034200